WISC-4, 6-16 yaş grubuna yönelik bir zeka testidir.

WISC-4’ün WISC-R’dan farkı nedir?

WISC-R Zeka Testinin günümüze uygun hali WISC-4, daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından kullanılmaya başlanmıştır.

ABD’de 2003 yılında kullanılmaya başlanan WISC-4 testinin Türkiye norm çalışması 2013 yılında tamamlanmıştır. WISC-R’a kıyasla WISC-4’ün kullanıldığı yaş aralığı genişletilmiştir (6 yaş 0 aydan 16 yaş 11 aya kadar). WISC-R ile Tüm Ölçek Zeka Puanı, Sözel Zeka Puanı ve Performans Zeka Puanı olmak üzere 3 tür puan kümesi elde edilmekteydi. WISC-4’te ise yenibeceri kümeleri eklenmiştir. WISC-4 başta Tüm Ölçek Zeka Puanı olmak üzere Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı puanlarını da ölçmektedir.

WISC-4 Zeka testinin kaç alt testi vardır ve bunlar neleri ölçer?

WISC 4 zekâ testi, farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşan, çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeyi hedefleyen bir testtir.

10 temel alt test, uygulama sırasında tümü çocuklar tarafından çözülür. Ancak gerekli görüldüğünde, çocuğun özelliklerine ve yönelimine bağlı olarak, 5 yedek testten birkaçı da uygulanabilir. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

WISC-4 testi uygulama süresi nedir ve ne sıklıkta tekrar edilebilir?

Tüm testin uygulaması yaklaşık 1-1,5 saat arası sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir. Eğer çocuk teste devam etmek istemez veya başka bir nedenle uygulama bir oturumda tamamlanamazsa ikinci oturum en geç 2-3 gün içinde yapılmalıdır. WISC-4 testi, ilk uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabilir. Aynı yıl içinde birden fazla kez uygulanamaz.

WISC-4 Zeka testini hangi uzmanlar uygulayabilir?

WISC-4 Zeka Testi, sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir.